Sveicināti!

Autorizēties

Jums vēl nav sava Kemitek akaunta?

Reģistrēties

Reģistrēties


Uzņēmuma dati:

Uzņēmums*:
Uzņ. reģ. numurs*:
PVN maks. reģ. nr.:
Jurid. adrese*:
Tālrunis*:
Tālrunis #2:
Fakss:
Kontaktpersona*:
E-pasta adrese*:
Piezīmes:
Kods*:      

Primārā piegādes adrese:

Pilsēta*:
Pasta indekss*:
Piegādes adrese*:
Tālrunis:
Tālrunis #2:
Fakss:
Piezīmes par piegādi:

Norēķinu dati:

Banka* (1):
SWIFT kods* (1):
Konta numurs* (1):
Banka (2):
SWIFT kods (2):
Konta numurs (2):
Banka (3):
SWIFT kods (3):
Konta numurs (3):


Datus, kas atzīmēti ar zvaigznītes * simbolu, ir obligāti jānorāda.

E-pasta adrese ir kā lietotājvārds autorizācijas daļā, kā arī uz to tiks sūtīti Kemitek e-pasta ziņojumi (apstiprināts konts, pasūtījumu dati un izpildes statuss, atskaites u.c. servisa informācija).

Nosūtot šo pieteikumu Jūs neuzņematies nekādas saistības. Saņemot anketu mēs sazināsimies ar Jums, lai detalizētāk apspriestu Jūsu vēlmi sadarbībai un tikai pēcāk, līdz ar vienošanos un Jūsu piekrišanu, tiks izveidots uzņēmuma akaunts Kemitek vietnē un autorizācijas dati tiks nosūtīti Jums uz reģistrācijas procesā norādīto e-pasta adresi, varēsiet autorizēties un sākt darbu Kemitek sistēmā.
Augšup
SIA Kemitek
Noliktavu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV2130
Latvija
Tālrunis: +371 67627547
Fakss: +371 67627060
E-pasts: info@kemitek.lv
Vietne: www.kemitek.lv

© 2024 Kemitek SIA, Latvija Kemitek in Baltics: Kemitek Eesti Kemitek Lietuva